Zmiana wersji strony
Wersja dla słabowidzących

Karta Dużej Rodziny -zmiany od stycznia 2019r

KARTA DUŻEJ RODZINY

ZMIANY OD STYCZNIA 2019

Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku

co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice

i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulega wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wskazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie:

dziecko które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03).

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR

(ZKDR- 01 do ZKDR – 04) dodano objaśnienie, że wypełnienie danych

wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie z wnioskiem.

Wnioski wraz z załącznikami do pobrania w zakładce - "Wnioski do pobrania"


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.bip.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.